Az EESzT és az Európai Unió joga

A Parlament ma szavazza meg az EESzT működéséről szóló törvénymódosítási javaslatot. Az egészségügyi adatok kezeléséről szóló törvényt fogják megfelelően módosítani. Érdemes összehasonlítani az EU 29. számú munkacsoport WP131 számú ajánlását és a magyar posványt. Az egészségügy csatlakozott a nagy (rendőr)állami elnyomó, erőszakszervezetekhez. (2015. december 14.)

Amikor az Egyesült Királyságban az ottani Parlament be akarta vezetni a központi egészségügyi adatbázist - kötelező feltöltéssel - elindult a The Big Opt-out (A nagy kimaradás) weboldal. Párhuzamosan az Európai Bizottság is elkezdte vizsgálni a szóban forgó ötletet. A 29. számú adatvédelmi munkacsoport adott ki egy ajánlást, amely a 95/46/EC adatvédelmi irányelv alkalmazásával, megadta egy ilyen központi egészségügyi rendszer minimálisan elvárható jogi alapjait. Az ajánlás a WP131-es számú munkadokumentum, letölthető innen. Az alábbi táblázat bemutatja, hogy a magyar EESzT milyen fényévnyi távolságban van ettől. Az origo portálon is megjelent erről egy cikk.

WP 131-es dokumentum ajánlása
A tervek szerint az EESzT

Működésének jogalapja:

Önkéntes hozzájárulás vagy közérdekű feladat ellátása érdekében (95/46/EC 7. cikk a) vagy e) pont)

Jogorvoslat nélküli kényszerintézkedés (95/46/EC 7. cikk c) pont)

Bírósági jogorvoslat:

van

 

nincs

Alkotmányos védelem a szabályok utólagos módosítgatása ellen:

alapfeltétel

 

nincs

Visszaélés szankciónálása:

ajánlott, pénzbüntetés és/vagy szabadságvesztés

 

vélelmezett jóhiszeműség a törvényben, a betegnek kell bizonyítania a rosszhiszeműséget; jelentős kár esetén (5-20 millió Ft), szinte kizárt

Hozzáférés az elektronikus portálhoz:

könnyen egyszerűen minden polgár számára

 

Ügyfélkapus regisztráció után, egyelőre 1,5 millió felhasználó van. Mi lesz a többiekkel?

Tájékoztatás és információ:

Személyre szabott, mindenki élhessen a jogával. Tájékoztató levél.

 

Várhatóan a honlapon.

Ügyfélszolgálat, panaszkezelés, ombudszman:

javasolt

 

belső adatvédelmi felelőst neveznek ki

Az adatok feltöltése:

önkéntes (vagy megtiltható legyen)

 

eseménynapló - kötelező
vénynapló - kötelező
beutaló - kötelező
e-Profil (megtiltható)
dokumentumok (leletek, zárójelentések) - nem tudni
korábbi dokumentumok - nem tudni

Élő végrendelet:

javasolt

 

nincs

Donor nyilatkozat:

szervátültetéshez hozzájárul-e

 

nincs

Szövetkivétel elleni tiltakozás:

oktatás/kutatás céljából hozzájárul-e

 

nincs

Adatmegőrzési idő:

önkéntes hozzájárulás mellett nem meghatározott, nem önkéntes esetben korlátozott, általában 10 év

elektronikus vény 5 évig kötelező
elektronikus beutaló 5 évig kötelező
minden egyéb adat a halál után 5 évig kötelező

Egyes adatelemek zárolása:

legyen rá mód

 

nem lehetséges

Egyes adatelemek törlése:

legyen rá mód

 

nem lehetséges

Teljes adatmennyiség zárolása:

legyen rá mód

 

nem lehetséges

Teljes adatmennyiség törlése:

legyen rá mód

 

nem lehetséges

Életmentéshez ún. zárt boríték:

önkéntesen legyen rá mód

 

korlátlan hozzáférés minden adathoz, a tiltakozás ellenére is

Értesítés a rekordhoz történő hozzáférésről:

szükséges

 

lesz, de nem biztos, hogy minden hozzáférésről

Hozzáférés korlátozásának lehetősége:

ajánlott

 

lesz, de vannak ún. kötelező adatkezelések, amikor hatástalan

Értesítés, tájékoztatás másodlagos felhasználásokról:

ajánlott

 

nincs

Tiltakozás másodlagos felhasználások ellen:

ajánlott

 

nincs

Felhasználói kontroll lehetősége:

PIN kód, jelszó, betegkártya

 

nincs

A WP 131-es számú dokumentum és az EESzT működésének összevetése

Az EESzT a fennhéjázó orvosi pöffeszkedés szép példája, egy magából kifordult diktatúra elnyomó intézkedése. Eleve semmilyen jogi alapja nincs a bevezetendő kényszerintézkedéseknek. Az állam arra számít, hogy a polgárok nem mernek, nem tudnak vagy nem lesz lehetőségük élni önrendelkezési jogaikkal és akkor az ölükbe pottyan kb. 9,9 millió ember teljes egészségügyi élettörténete, amivel azt tesznek, amit akarnak. Az adatbázis egzisztenciális kockázat minden ember számára. Súlyosan sérti az emberi méltóságot. Mindenki tiltakozzon és semmilyen adatot nem engedjen meg feltölteni. Ez alól az életmentő adatok esetleg kivételt képezhetnek.

Facebook csoport: https://www.facebook.com/groups/NagyTiltakozas

Dr. Alexin Zoltán